GCLUB
บาคาร่า
บาคาร่า
เสือมังกร
เสือมังกร
รูเล็ต
รูเล็ต
ไฮโล
ไฮโล
ฟีเจอร์เกมส์
ฟีเจอร์เกมส์
บล็อกเชน
บล็อกเชน

นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน เข้าพบผู้บริหารคลาวด์รายใหญ่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เพื่อขอบคุณ Amazon Web Services หรือที่เรียกกันว่า AWS โดยนายกรัฐมนตรีของไทยได้กล่าวขอบคุณ ที่ AWS ช่วยผลักดันให้เทคโนโลยีมีมูลค่าที่สูง ส่งผลให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้เป็นอย่างดี และนายกรัฐมนตรีของไทย ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อสร้างรากฐานในการพัฒนาประเทศ ของคนรุ่นต่อไป เป็นต้น

ข้อดีของการ ผลักดันเทคโนโลยีคลาวด์ ของ AWS 

ในฐานะผู้ให้บริการคลาวด์ ชั้นนำทั่วโลก AWS ถือเป็นบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเทคโนโลยี ที่นำมาใช้กับองค์กรธุรกิจทั่วไปได้เป็นอย่างดี และสามารถช่วยให้องค์กรลดความล้าสมัย สามารถเปิดตัวและใช้งานระบบไอที โดยไม่จำเป็น ต้องลงทุนพื้นที่เพื่อดำเนินธุรกิจ และไม่ต้องสำรองพื้นที่เก็บข้อมูล เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงพื้นที่ และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาซอฟต์แวร์ รวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นด้วย 

นอกจากนั้นยังมีประโยชน์ทางด้านอื่น ยกตัวอย่างเช่น สามารถเพิ่มความยืดหยุ่น ในการเพิ่มหรือลด ขนาดของอินเฟรมสตรักเจอร์ ซึ่งเป็นความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล และการเข้าถึงแอพพลิเคชั่นจากทั่วโลก ผ่านการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต และมีการรักษาความปลอดภัย ให้กับข้อมูลในคลาวด์ ถือว่าเป็นความร่วมมือ ที่ได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย และช่วยสนับสนุน ให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปแบบยั่งยืน และทันสมัย

บทบาทสำคัญในการส่งเสริม นวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีในไทย 

จากการร่วมมือของ AWS ช่วยให้ประเทศไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีคลาวด์ได้มากขึ้น เทียบเท่ามาตรฐานระดับโลกเลยทีเดียว และมีการพัฒนาองค์กร ให้สามารถแข่งขันในตลาด ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ และการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ ยังช่วยส่งเสริมนวัตกรรม และรวมไปถึงการสร้างงานใหม่ในภาคธุรกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นความต้องการของประเทศไทย ที่ต้องการเติบโตในธุรกิจ ในยุคของโลกดิจิทัล เป็นต้น 

บทบาทสำคัญของนายกรัฐมนตรี ที่ช่วยส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีในไทย และคาดหวังว่าจะได้รับความร่วมมือ และส่งผลให้ผลักดันเทคโนโลยีคลาวด์ สู่องค์กรธุรกิจในประเทศไทยแบบก้าวกระโดด และมุ่งหวังให้ช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ สำหรับสายอาชีพต่าง ๆ ที่สร้างแอพพลิเคชั่น หรือคิดค้นการบริการใหม่ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีคลาวด์ และเพื่อให้คุณภาพของการบริการ และเนื้องานมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ผลิต และผู้บริโภค

ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มาพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีคลาวด์

สำหรับธุรกิจและองค์กร ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน สำหรับอุปกรณ์และพื้นที่ดำเนินธุรกิจ สามารถปรับขนาดองค์กรได้ง่ายขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงทางข้อมูล เนื่องจากระบบคลาวด์ จะมีการสำรองข้อมูล และมีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้น ช่วยสร้างความเรียบง่ายให้กับธุรกิจ รวมไปถึงผลประกอบการของเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลด้วย นอกจากนั้นประเทศไทย ยังได้รับโอกาส ที่จะได้ร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากการจับมือระหว่างนายกรัฐมนตรี และ Amazon Web Services เหล่านี้เป็นต้น

ซึ่งถือได้ว่าจะเป็นการสร้างผลกระทบที่ดี และจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อส่งเสริมให้นักธุรกิจ เห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบการใช้งาน รวมไปถึงสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ เพื่อมุ่งหน้าสู่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี ได้อย่างเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ และสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจ ให้เจริญเติบโตถึงขีดสุด ให้สมกับเป็นยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เมื่อมีการสร้างรากฐานที่แข็งแรง และมีความเข้าใจตรงกัน ก็สามารถนำเศรษฐกิจของไทยเดินหน้าได้ 100% 

สรุป เทคโนโลยีคลาวด์ในไทย

นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน มีความเชื่อมั่นว่าการลงทุนของ AWS จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ ในการแข่งขันสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ที่มีผลในระยะยาว และเพิ่มความปลอดภัย พร้อมกับปรับปรุงประสิทธิภาพของภาครัฐบาล และสร้างแรงงานที่มีทักษะสูง เพราะประเทศไทยกำลังขาดแคลนบุคลากร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนการใช้คลาวด์ จะกระจายไปทั่วสู่ทุกภาคส่วน ทั้งอุตสาหกรรมการเงิน อุตสาหกรรมการผลิต องค์การสาธารณสุข และการค้า เป็นต้น

More Posts